Hizmetlerimiz


Yatırım Danışmanlığı

 • Konut
 • İşyeri ve ofis
 • Turizm
 • Rekreasyon ve Eğlence merkezleri
 • Alışveriş merkezleri
 • Sanayi tesisleri
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Sosyal ve kültürel tesisler
 • Lojistik alanları

 

Geliştirme Danışmanlığı

 • Böle gayrimenkul pazarı araştırması ve değerlemesi.
 • Yer seçim analizi
 • Ulaşım - Trafik analizi
 • Proje değerlemesi
 • Kentsel yenileme alanlarında mevcut durum değerlemesi
 • Kentsel yenileme projelerinin değerlemesi
 • Finansal fizibilite
 • En etkin ve verimli kullanım analizi

 

Muhasebe İşlemleri

 • Sermayeye ilave edilen veya çıkartılan gayrimenkullerin güncel değerlerinin tesbiti,
 • Defter değerlerinin tesbiti
 • Şirket birleşmesi ve ayrılması portföylerindeki gayrimenkullerin değerlerinin tesbiti.

 

Hukuki İşlemler

Kamusallaştırma

 • Tevhit ve İfraz
 • Vergi değer tesbiti

 

İpatek Finansmanı

Banka ve diğer finans kurumları tarafından verilen bireysel ve ticari krediler ile sigorta şirketleri tarafından acenteliklerden istenilen gayrimenkul teminat ipoteklerinin değerlendirilmesi.

Makina ekipman değerlemesi

Banka ve diğer finan kurumları ile sigorta şirketleri tarafından istenilen makina ve ekipman değerlemesi çalışmaları.